Bij iedere bezoek meebrengen

  • 23 oktober 2008

Kaartje van de Taalkliniek
Wij zijn – laten we er nu maar eens eerlijk voor uitkomen – al jaren patiënt van de Taalkliniek. Hoogstwaarschijnlijk is het zelfs ongeneeslijk. Daar staat tegenover dat wij van geneesheer-directeur Jan Kuitenbrouwer de nieuwe huisstijl en het visitekaartje mochten bedenken. Wij hadden er veel plezier in.