Nieuw nieuws! Incl. nieuw oud nieuws!

  • 16 februari 2009

We hebben de nieuwsvoorziening vernieuwd. We hadden al een tijdje een Uitkijkpost waarop we een piepkleine fanclub op de hoogte hielden van wat er hier zoal gebeurt, maar dat was eigenlijk geheim. Onderhand verwaarloosden we dan weer het officiële nieuws over het bureau.
Met onmiddellijke ingang wordt alles nu alhier op één ontzaglijke nieuwe nieuwshoop geveegd. Ook al het oude nieuws is hierin geïntegreerd.
Wij wensen ons er veel plezier mee.