Vacatures

Skipintro is altijd op zoek naar talent – bijvoorbeeld in freelance verband om eerst aan elkaar te wennen. Nuttig om te weten: Skipintro is een overdreven nette zaak; wij houden er zelfs een gedragscode op na.

Skipintro Gedragscode

  • Skipintro is een nette zaak. Wij proberen onze boterham eerlijk te verdienen. Dat betekent dat we netjes, zorgvuldig en beschaafd omgaan met collega’s, klanten, leveranciers en andere betrokkenen.
  • Iedere medewerker van Skipintro houdt zich aan algemeen geldende wetten en regels.
  • We doen niet aan “politiek”, intern noch extern.
  • Iedere medewerker houdt zakelijk en privé streng gescheiden. Het inschakelen van familie, vrienden en kennissen gebeurt alleen als daar goede zakelijke redenen voor zijn, en met een uiterst kritische blik.
  • Elke poging tot omkoping, hoe ogenschijnlijk onschuldig ook, wordt gemeld aan de directie. Geconstateerde gevallen van omkoping (passief en actief) en bevoordeling zijn reden voor ontslag. Relatiegeschenken van enige waarde komen ten goede aan het collectief.
  • Bij Skipintro proberen we vooruit te denken. We denken nooit: “dat komt met drukken wel goed”, maar we proberen mogelijke problemen bijtijds te ontdekken, te melden en dus te voorkomen.
  • In onze bedrijfstak gaat het om kennis, talent en ervaring. Medewerkers verplichten zich te blijven ontwikkelen, in het algemeen en in hun vak in het bijzonder. Wie iets wil leren, vindt altijd een gewillig oor.
  • Bij Skipintro gaat het uiteindelijk om maar één ding: het werk. Plezier in het werk wordt voor het overgrote gedeelte bepaald door het zichtbare werk dat we maken. Al het andere staat in dienst daarvan.